Reklaminis skydelis
Kokybės ir aplinkos apsaugos politika PDF Spausdinti

Dėmesys klientui, kokybiški gaminiai, galimai mažiausias poveikis aplinkai

UAB „ARLANGA pvc“ prioritetas – būti patikimu partneriu klientams, tiekėjams ir visuomenei. Bendrovė dirba siekdama užtikrinti gaminių kokybę, ieško priemonių ir būdų, kad gamybos procesas būtų efektyvus ir lankstus, o klientų lūkesčiai bei poreikiai patenkinti. Darbuotojai, nepriklausomai nuo jų užimamų pareigų ir išsilavinimo lygio, dalyvauja nuolatiniame kokybės tobulinimo procese.

Siekdama būti aukštos darbo kultūros, atsakinga, naudojančia pažangias technologijas įmone, įmonės vadovybė įsipareigoja:

  • vadovautis patvirtintais įmonės kokybės vadybos sistemos standartais;
  • dirbti remiantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais dokumentais, Europos Sąjungos direktyvomis;
  • suteikti reikalingus išteklius kokybės sistemos palaikymui, tobulinimui;
  • nuolat peržiūrėti ir tobulinti kokybės politiką ir tikslus;
  • orientuotis į vartotoją, didelį dėmesį skiriant jo poreikių ir lūkesčių patenkinimui;
  • tobulinti gamybos technologiją, diegti technines naujoves;
  • ugdyti darbuotojų atsakomybę, profesionalumą, sistemingai kelti jų kvalifikaciją;
  • pripažinti darbuotojų nuopelnus, skatinti jų iniciatyvą, siekiant aukštesnių rezultatų;
  • sudaryti sąlygas darbuotojams našiai dirbti, užtikrinant socialines garantijas ir geranorišką savitarpio supratimo atmosferą.