Annons
Kvalitets-och miljöpolicy PDF Skriv ut

Hänsynsfull av kundens produkter av hög kvalitet, minimal miljöpåverkan

ARLANGA pvc´s prioritering är att vi ska vara en pålitlig partner för våra kunder, leverantörer och allmänheten. Företaget arbetar med att säkerställa kvaliteten på produkterna och att finna metoder för att tillverkningsprocessen ska vara effektiv och flexibel samt att kundernas förväntningar och behov ska vara uppfyllda. Personalen är med på den kontinuerliga kvalitetsututvecklingen oavsett deras position och utbildningsnivå.

Med mål att vara ett företag med hög arbetsmoral och ansvarstagande, och företag som ska använda moderna teknologier, åtar sig företagsledningen följande:

  • Följa de godkända normerna inom kvalitetsledningssystem,
  • Arbeta enligt förordningar gällande i Republiken Litauen och enligt EU-direktiv,
  • Att ge de nödvändiga resurserna för att upprätthålla och utveckla kvalitetssystemet,
  • Kontinuerligt uppdatera och utveckla kvalitetspolicy och mål,
  • Rikta sig mot användaren med fokus på uppfyllning av dess behov och förväntningar,
  • Utveckla tillverkningsteknologi och införa tekniska innovationer,
  • Uppmuntra medarbetarnas ansvarstagande och yrkesmässig skicklighet samt systematiskt förbättra deras färdigheter,
  • Värdesätta medarbetarnas förtjänster och främja deras initiativ till bättre resultat,
  • Ge de anställda förutsättningar att arbeta effektivt och säkerställa sociala garantier samt bra klimat av ett godvilligt samförstånd.