Annons
Säkerhet PDF Skriv ut

Att känna sig säker är ett villkor för att kunna vila. Vi erbjuder olika extra säkerhetslösningar för att ni ska känna er trygga medan ni vilar hemma eller reser. I Litauen, liksom andra europaländer, sker de flesta inbrott genom fönster eller fönsterdörrar. Konstruktionslösning med placering av inbrottsförebyggande säkerhetsanordningar är därför viktig för varje enkilt fönster. Speciella lås och andra säkerhetskomponenter ger möjlighet till individuella inbrottshämmande lösningar för fönster med REHAU profiler.

Säkerhetsspärr

Specielldesignade spärrar som används tillsammans med T-formade hållare. Montering av spärrarna i alla hörn av ett öppenbart fönster förebygger inbrott genom att lyfta ut fönsterbågen.

Säkert fönstervred

Ett fönstervred med speciell konstruktion som skyddar mot att vredet och även fönsterlås ska kunna skadas genom att borra in från utsidan. Konstruktionen också omöjliggör att öppna fönster genom att flytta på hållarna.

Spärrknapp / låsbart fönstervred

Spärrknapp och låsbart fönstervred skyddar mot att vredet och även fönsterlås ska kunna skadas genom att borra in från utsidan. Det blir inte heller möjligt att öppna fönster genom att flytta på hållarna. Låsbart fönstervred tillämpas också för barnsäkerhet i offentlig miljö, barnrum och dylikt, där det finns behov att begränsa öppningsmöjlighet från insidan.

Laminerat eller härdat glas

Används för att både höja inbrottskydd och skydda mot personskador vid glasbräckage. Härdat glas har ökad styrka. Glaset brister om det utsätts för hårda slag med ett vasst föremål. Det granulerar till en mängd småbitar. Laminerat glas produceras genom att flera glasskivor varvas med speciella plastfolier. Vid glasbräckage förblir glaset monolit.