Reklaminis skydelis
Kokybės ir aplinkos apsaugos politika PDF Spausdinti

Dėmesys klientui, kokybiški gaminiai, galimai mažiausias poveikis aplinkai

UAB „ARLANGA wood“- medinių langų ir durų gamintojo siekiai – pagarba ir dėmesys klientams, nuolatinis jų poreikių ir lūkesčių tyrimas ir tenkinimas, kokybiškų ir nekenksmingų žmogui ir aplinkai  langų ir durų gamyba iš natūralios medienos, produktų realizavimo rinkos plėtra.
Pažangių vadybos metodų, naujų technologijų ir technikos diegimas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas garantuoja numatytų siekių įvykdymą. Aukščiausioji vadovybė prisiima atsakomybę už savo veikloje kokybiškai vykdomus procesus ir pagamintus produktus ir įsipareigoja:

  • nuolat tobulinti kokybės ir aplinkos vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2008 ir LST EN ISO 14001:2005 standartų reikalavimus,
  • numatyti ir tenkinti klientų poreikius bei lūkesčius,
  • laikytis taikomų teisinių bei kitų įmonės nustatytų bei priimtų reikalavimų,
  • taikyti prevencinius metodus,
  • tobulinti gamybos technologiją, gerinti darbo organizavimą, mažinti neigiamą poveikį aplinkai,
  • ugdyti darbuotojų atsakomybę už atliekamų darbų ir gaminių kokybę,
  • sudaryti darbuotojams sąlygas kokybiškai ir našiai dirbti,
  • ugdyti darbuotojų profesionalumą ir sistemingai kelti jų kvalifikaciją,
  • užtikrinti socialines garantijas, geranoriško savitarpio supratimo atmosferą,
  • pripažinti ir vertinti darbuotojų nuopelnus, skatinti kūrybinę iniciatyvą siekti numatytų tikslų.